Αρκετά με το άγχος…Απλά κάποιες σκέψεις…

Κάθε μέρα που περνάει το άγχος μας μεγαλώνει για το μέλλον το δικό μας και των παιδιών αυτού του τόπου…Δεν μας φτάνουν τα καθημερινά προσωπικά προβλήματα, αλλά έχουμε να αντιμετωπίσουμε και το άγχος της χρεοκοπίας.
Τελικά ίσως είναι καλύτερα να χρεοκοπήσουμε μια και έτσι θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε μόνο τα προσωπικά μας θέματα, χωρίς το στρες της επόμενης μέρας. Ίσως έτσι, φτωχοί όπως θα είμαστε, θα έχουμε απαλλαγεί από ένα βάρος και θα είμαστε σε θέση, όπως κάναν οι πρόγονοί μας, παρά τις κακουχίες να χτίσουμε ένα καλύτερο μέλλον.

Φυσικά σε όλα αυτά πρέπει να βλέπουμε την φωτεινή πλευρά της ζωής!!!

Always look on the bright side of life…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *